HISTORIE může být i zábava

Jednou z ambic vévody Albrechta z Valdštejna byla ražba vlastních mincí. Přijďte se podívat, jaké mince se od roku 1626 v Jičíně razily. Staňte se na chvíli vévodovým pregéřem, odměnou vám bude vlastnoručně vyražená mince.

Poznejte Valdštejnovo město